Monday, January 22, 2007

จดหมายยื่น นายกฯ และ สนช.

ขออนุญาต เผยแพร่ เนื้อหาในจดหมายที่กลุ่มผู้ค้าหวยบนดิน นำโดยคุณ วรวุฒิ ได้ทำหนังสือ ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี และ สนช. ในวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขายหวยบนดิน(3ตัว2ตัว)
วันที่ 17 มค. 2550
เรื่อง ขอความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากข้าพเจ้าตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขายหวยบนดิน ประกอบด้วย ผู้แทนจำหน่าย คนเดินโพย ผู้รับจ้างพิมพ์ ผู้ส่งเอกสาร และผู้ประกอบอาชีพต่อเนื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งระงับการจำหน่ายหวยบนดิน
ทำให้บุคคลดังกล่าวเบื้องต้นได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจนเกิดเป็นปัญหาคนตกงาน ขาดรายได้ ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาค่าครองชีพ เกิดหนี้สินพอกพูนอย่างต่อเนื่อง เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนคนซื้อล็อตเตอรี่ เพราะในปัจจุบันราคาของล็อตเตอรี่สูงมาก และทำให้รัฐขาดรายได้ แทนที่จะมีรายได้ในการนี้ไปสนับสนุนกิจการทางภาครัฐ กับเมื่อหยุดการขายหวยบนดินทำให้ เงินที่สมควรเป็นของรัฐบาล กลับเปลี่ยนทิศทาง ไปสนับสนุนหวยใต้ดินโดยตรง เป็นการสร้างอิทธิพลคนกลุ่มน้อยที่ขายหวยใต้ดิน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอทราบผลภายในวันที่ 30 มกราคม 2550 นี้ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายวรวุฒิ กมลวิทยานนท์