Friday, January 26, 2007

อังคารที่ 30 มค.นี้ 9 น. ไปร่วมชุมนุมหน้ารัฐสภา

วันอังคารที่ 30 นี้ เวลา 9:00 น. เชิญร่วมชุมนุมหน้ารัฐสภา ข้างเขาดินจุดเดิม

สละเวลาของท่านมาร่วมชุมนุมกับเรา ถ้ามาไม่ได้ ก็กรุณาบอกต่อให้คนเดินโพย หรือ เพื่อนๆในกลุ่มของท่าน
มาร่วมด้วยก็ได้

ช่วยๆกันนะครับ งานนี้ถ้าเราไม่ช่วยกัน อย่าหวังว่าใครจะมาเห็นใจเลยครับ